Algemene voorwaarden Bedanktdoos

Bedrijfsgegevens

Rosanco BV – Bedanktdoos

Noorderhof 6

5804 BV Venray

KVK: 65216717

BTW nummer: NL856024144B01

T: +31 (0)6 389 66 700

E: info@bedanktdoos.nl

W: www.bedanktdoos.nl

Bestelinformatie

Je kunt alle pakketten bestellen via onze webshop, telefonisch of via persoonlijke afspraak. De pakketten kun je bestellen zo lang de voorraad strekt en waar van toepassing aan de minimale order hoeveelheid is voldaan. Na bestelling ontvang je een orderbevestiging en na betaling van de order is deze definitief. Wij nemen contact met je op als er in de order nog onvolkomenheden zitten en bekijken samen de mogelijkheden met je om de order zo snel mogelijk definitief te maken.

Als je je Bedanktdoos via de webshop bestelt, loop je het bestelproces door. Je kiest het gewenste pakket, de hoeveelheid en je plaatst het in je winkelwagentje. Vervolgens reken je af en je ontvangt per mail een bevestiging hiervan. We adviseren je om rekening te houden met de levertijd

Maatwerk pakketten

Naast de standaard bedankt pakketten bieden we je ook de mogelijkheid tot het bestellen van bedankt pakketten op maat. Mocht je een Bedanktdoos op maat willen bestellen, adviseren we je om contact met ons op te nemen voor de mogelijkheden en de minimum order hoeveelheden. Deze bestellingen lopen niet via de reguliere webshop.

Betaalmogelijkheden

  • Voor alle online aankopen, bieden we je de volgende betaalmethoden aan:
    1. Ideal
    2. PayPal

Je betaalt het orderbedrag via één van deze online aanbieders, waarbij je je eerst zult moeten registreren/aanmelden op deze betaal sites. Na het inloggen, bevestig je de betaling aan ons. We zijn niet verantwoordelijk voor je gegevens die via deze partijen worden opgeslagen. Voor meer informatie, check de voorwaarden van PayPal hier en Ideal hier.

  • Voor aankopen die niet via de webshop geschieden, geschiedt de betaling per factuur.

Orderbevestiging procedure

Het is van belang om de orderbevestiging op juistheid te controleren. Als je een order plaatst via de webshop, ontvang je deze ordebevestiging per email. Onjuistheden of correcties gaarne op dezelfde dag aan ons door te geven.

Mocht je een orderbevestiging ontvangen per mail na een telefonische bestelling of na een persoonlijk bezoek van ons team, dan vragen we je om binnen twee dagen de correcties en of onjuistheden aan ons door te geven.

Offertes en/of aanpassingen

Een offerte op maat werken we altijd gratis uit, welke je via de mail ontvangt en bevestigt. Eventueel geleverde modelpakketten zullen in rekening worden gebracht. Als de offerte positief wordt afgerond zullen deze modelpakketten gecrediteerd worden.

Correcte en volledige voorinformatie

Afleveringen kunnen uitsluitend plaatsvinden op het door jouw aangegeven adres. De wijze van afleveren dient vooraf duidelijk op de orderbevestiging aangegeven te worden. Wijzigingen binnen 2 weken vóór de afleverdatum zijn niet mogelijk, tenzij in goed overleg. Eventuele kosten worden wel doorbelast.

Leveranties geschieden, tenzij anders met jou overeengekomen, uitsluitend tegen vooruitbetaling . Bestel je via de webshop, betaal je de order direct. De orderbevestiging als factuur ontvang je per email. Bestel je via de telefoon of naar aanleiding van een persoonlijke afspraak, ontvang je de opdrachtbevestiging en factuur zo spoedig mogelijk per mail. Leveranties geschieden, tenzij anders met je overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste dag voor aflevering. Je bent dan in de gelegenheid dit tijdig in jouw financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late levering van jouw opdrachten kan zo voorkomen worden.

Leveringscondities

De leveringscondities worden jaarlijks vastgelegd in een tarievenoverzicht. Je kunt dit overzicht ontvangen op verzoek.

De Bedanktdoos pakketten worden vervoerd door o.a. PostNL, DHL en Business Post Limburg BV. Informeer ons tijdig als er speciale condities zijn aan jouw kant waar de vervoerder rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de afleverplaats.

Prijzen

De prijzen op onze website en webshop gelden af magazijn, exclusief btw, verpakking, verzend. We publiceren onze prijzen altijd in €.

Kleine order toeslag

Voor kleinere orders tot 50 stuks maatwerk pakketten wordt een bijdrage per pakket berekend in de behandelingskosten. De exacte kosten zullen met jou op voorhand gecommuniceerd worden.

Bulklevering in het buitenland

Voor levering naar het buitenland gelden de Bedanktdoos tarieven tot de Nederlandse grens. Vanaf de grens volgt een toeslag afhankelijk van de eindbestemming. BTW vrije levering is alleen mogelijk bij afgifte van documenten die onomstotelijk aflevering in het buitenland aantonen.

Bezorging op huisadressen

De levering van pakketten op particuliere huisadressen kan worden verzorgd (zie tarievenlijst). Het meest efficiënte is dit echter te laten verzorgen door de “huisvervoerder” van je eigen organisatie, De communicatie over “tracking & tracing” van de zendingen verloopt dan direct tussen jou en je vervoerder. Ook de vervoerskosten kunnen dan rechtstreeks door de vervoerder aan jou worden belast. De handling voor adressering, etikettering en verzendklaar maken kan door Bedanktdoos worden verzorgd tegen jaarlijks vastgestelde kosten per pakket.

Bijpak service

Het bijpakken van door jou aangeleverde artikelen is tot maximaal 2 artikelen mogelijk. Dit kan bij orders vanaf 60 gelijke pakketten.

We rekenen een bijdrage voor de kosten van administratie, inklaring, de opslag, verzekering, het bijpakken en coderen. De volgende mogelijkheden bieden we aan:

(Kerst) kaart ingesloten in enveloppe (Kerst) kaart nog in te sluiten in enveloppe bij een non-food product. De exacte kosten zullen we op voorhand met je communiceren.

Het bij-pakartikel dient TWEE weken voor productie binnen te zijn. Teveel geleverde bij-pakproducten worden niet geretourneerd. Mochten bij-pakproducten te laat binnen komen dan wordt dit per item extra berekend vanwege het open/plaatsen/sluiten, stapelen en sealen van de geproduceerde pakketten. De kosten hiervan zullen tijdig medegedeeld worden. De kosten voor een eventueel daardoor benodigde grotere en dus duurdere verpakking kunnen indien nodig worden doorbelast.

Voorkom stagnatie in de uitlevering

Vlak voor de Kerst moeten alle pakketten op tijd en onbeschadigd door de vervoerders in de Benelux en daarbuiten uitgeleverd worden. Een ongestoorde gang van zaken tijdens deze drukke periode is van het grootste belang. Betalingsachterstand of limietoverschrijding etc. betekent dat orders pas geladen kunnen worden vanaf het moment van goedkeuring. Dit leidt tot vertraging in de uitlevering.

Overmacht

Door overmacht vanwege weer, verkeer- of andere externe, niet door Bedanktdoos te beïnvloeden omstandigheden zouden er onvoorziene vertragingen in de uitlevering kunnen ontstaan. Het is daarom altijd verstandig daar rekening mee te houden. Vervoerders zoals DHL behouden zich altijd het recht voor om in geval van overmacht van de opgegeven bezorgdag af te mogen wijken. Bedanktdoos zal er naar streven om samen met de vervoerspartner een oplossing te zoeken om de pakketten alsnog op de aangegeven datum af te laten leveren.

Ingeval dit door overmacht echter niet (geheel) lukt, bestaat er geen recht op schadevergoeding of compensatie. In geval van schade, gelieve dit binnen 24 uur aan Bedanktdoos te mailen voorzien van een foto.

Retournering

Geleverde Bedanktdozen worden door ons niet teruggenomen tenzij anders is overeengekomen. Vers- en maatwerk pakketten kunnen in geen geval retour genomen worden. Indien er retour zendingen worden geaccepteerd, gebeurt dat op een door ons aangegeven retouradres en de kosten van de retourzending liggen aan de kant van de koper. De zending dient onbeschadigd en compleet teruggestuurd te worden.

Pakketten worden in de regel uitgeleverd op houten één-weg Euroformaat pallets. De “wegwerp” pallets dienen betaald te worden bij maatwerk aanvragen. De kosten hiervan zullen we op voorhand met je doornemen.

Copyright – plagiaat bescherming

Overname en/of bewerking en/of (her-) publicatie van door Bedanktdoos ontwikkelde beeld-, tekst-, model-, catalogus- en/of offerte gegevens en aanverwant materiaal, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is uitsluitend toegestaan ter verkoopbevordering van Bedanktdoos pakketten. Gebruik is uitsluitend voorbehouden aan Bedanktdoos relaties, mits na schriftelijke goedkeuring van Bedanktdoos en op de door Bedanktdoos voorgeschreven wijze. Op al de Bedanktdoos uitingen rust zowel copyright als auteursrecht en het exclusieve recht van Bedanktdoos op het intellectuele en creatieve eigendom. Ongeoorloofd gebruik is ten strengste verboden. De algemene Nederlandse wettelijke bepalingen zijn, hier onverkort op van toepassing. Overtreding is strafbaar volgens Nederlands recht.

Anti claim clausule

Aan afbeeldingen en productomschrijvingen in algemene Bedanktdoos publicaties zoals catalogi, brochures, folders en websites e.d., al of niet digitaal, kunnen door klanten en andere belanghebbenden derden geen rechten worden ontleend. Deze dienen exclusief als artistieke Bedanktdoos impressies.

Wijzigingen voorbehouden

Aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen in Bedanktdoos publicaties zijn altijd onder voorbehoud van typefouten, (onvoorziene) wijzigingen en/of toeslagen als gevolg van bijvoorbeeld overheidsbesluiten, milieumaatregelen etc. Ook wijzigingen in prijs en/of samenstelling van pakketten en/of producten als gevolg van tegenvallende oogst- en/of vangstresultaten en/of stagnaties in de aanlevering zijn voorbehouden. Bedanktdoos behoudt zich het recht voor om, in dat geval, de artikelen te vervangen door, naar het oordeel van Bedanktdoos, gelijkwaardige artikelen, of de prijzen naar Bedanktdoos inzicht aan te passen.

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Daar waar deze Bedanktdoos condities niet in voorzien, zijn onverkort op alle Bedanktdoos transacties de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Eén of meer exemplaren hiervan worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

Eigendomsvoorbehoud

Bedanktdoos blijft volledig eigenaar van geleverde goederen tot dat het volledige bedrag van de geleverde en gefactureerde goederen zijn betaald.

Fiscale info

Het kerstpakket dient ondergebracht te worden binnen de ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte is 1,7% van het fiscale loon van alle medewerkers. Tel alle vergoedingen (waaronder het kerstpakket) op. Is dit bedrag lager dan de vrije ruimte, dan is er geen eindheffing verschuldigd. Daarboven rekent de Belastingdienst +/-80% eindheffing.