Tijdige bestelling

Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw bestelling zo spoedig mogelijk. We kunnen uw keuze dan direct vastleggen. Leverancies geschieden zolang de voorraad strekt.

Zekere levering

Landelijke en regionale transporteurs zoals DHL en Business post Limburg BV verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt u er rekening mee dat door weers-, verkeers- en andere omstandigheden onvoorziene vertraging kan ontstaan.
Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking afleveren. De laatste jaren worden daarom al vel feestpakketten in de eerste week van december uitgeleverd.

Uiterste besteldata
  • Voor levering voor 29 november is de laatste besteldatum 11 november 2019
  • Voor levering voor 13 december is de laatste besteldatum 22 november 2019

Bestellingen die later geplaatst worden dan bovengenoemde data, worden onder voorbehoud van beschikbare voorraden in behandeling genomen.
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend retour ontvangen is.

Eigen samenstelling

Vanaf 60 pakketten leveren we ook maatwerk pakketten die u zelf kunt samenstellen. De laatste besteldatum voor zelf samengestelde pakketten is 11 november 2019.

Bezorging

De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d. in overleg vastgesteld.

Transport en afleverservice

Door uw medewerking wordt tijdige bezorging verzekerd. Bereikbaarheid met grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. Voor de chauffeur is het essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost kan worden. De chauffeur mag alleen afleveren op het opgegeven adres. Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar. Laat dus alle bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten! Kosten voor afwijking van de gemaakte afspreken kunnen worden doorbelast.

Individuele verzendingen aan huisadressen

U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. Vaak gebeurt dit door de contractvervoerder in de regio naar uw keuze. Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.

Pallethandeling

Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen statiegeld.

Voorbehoud

De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en anderszins. Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijvoorbeeld tegenvallende oogst-, en/of vangstresultaten zijn voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.

Betaling

Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te late levering van uw opdrachten kan zo voorkomen worden.

Leveringsvoorwaarden

Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties onze gebruikelijke Algemene Voorwaarden van toepassing. Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig door onze opdrachtnemer zijn betaald.